FANDOM


La terminologia a continuació són paraules que s'usen en tot el wiki, especifiques per a la WLB. Algunes llengües poden diferir llaugerament de la traducció lliteral, pero te podràs trobar les sues traduccions ací també. Si no estàs d'acort sobre els tèrmens en la tua propia llengua (valencià o atre), tens l'opció d'utilisar el Portal:Valencià o el portal especific de la tua llengua per a parlar de la millor en els teus companyers usuaris.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.