Userboxes
szl-N
Ślůnsko godka je uojczysto lo tygo sprowjorza.
pl-4
Ta osoba posługuje się językiem polskim niemal tak dobrze, jak jego rodowity użytkownik.
en-2
This user has an intermediate level of English.
ru-2
Этот участник владеет русским языком на среднем уровне.
es-1
Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
sr-1
Овај корисник разуме српски језик на основном нивоу.

Wityjży Chopie! Nozywom się Rzymianin i edytuja ta zajta ażeby pomóc w rozyju ynterwikijnygo projekta jynzykowego, jakem yst Wikia Language Brigade. Umym jo godoć po ślunsku, polsku, angylsku i pepicku. Yśli mosz Ty jake probymy, godej do mie.

Witaj Towarzyszu! Nazywam się Rzymianin i edytuję te stronę by pomóc w rozwoju interwikijnego projektu językowego, jakim jest Wikia Language Brigade. Umiem mówić po śląsku, polsku, angielsku. Jeśli masz jakieś problemy, pisz do mnie.

Hello Comrade! My name is Roman Rzymianin and I edit this page to assist in the development interwikikia language project, which is Wikia Language Brigade. I can speak silesian, Polish and English. If you have any problems, write me.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.