FANDOM

Wityjży Chopie! Nozywom się Rzymianin i edytuja ta zajta ażeby pomóc w rozyju ynterwikijnygo projekta jynzykowego, jakem yst Wikia Language Brigade. Umym jo godoć po ślunsku, polsku, angylsku i pepicku. Yśli mosz Ty jake probymy, godej do mie.

Witaj Towarzyszu! Nazywam się Rzymianin i edytuję te stronę by pomóc w rozwoju interwikijnego projektu językowego, jakim jest Wikia Language Brigade. Umiem mówić po śląsku, polsku, angielsku. Jeśli masz jakieś problemy, pisz do mnie.

Hello Comrade! My name is Roman Rzymianin and I edit this page to assist in the development interwikikia language project, which is Wikia Language Brigade. I can speak silesian, Polish and English. If you have any problems, write me.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.