FANDOM


Systym Babel zostoł zaczyrpnynty ze Wikipydjo:Babel, kaj słůży ůŏkryślyniu poziemu zaawansowania godania używacza. Uczystnycy projekta mogą ůŏkreślić swój poziem godki wydůg uznona, ale mogą take posłůżić się ponyższemy wytycznymi.

Możysz take ůpomnyć się o zmiana czygoś poziemu zaawansowania godki na zajcie Testimonials abo na taba Yatalu. Twej poziem powinyn być zgodny z wymaganiami oraz być bŏrdzyj reprezantotywny dla tich, kery wstůmpili z wniůskym o bŏńć poprŏwa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.