Language Brigade Wiki
Advertisement
Language Brigade Wiki

Hi everybody

I'm Counter UAV. I'm admin in one wikia, bureaucrat in one and fundator in other.

I speak spanish, catalan and english.

WLB-English.png This user is an English translator
for the Wikia Language Brigade.

I only translate one page: SCP-1253

Hola a todos

Soy Counter UAV. Soy admin en una wikia, burócrata en una y fundador de otra.

Hablo español, catalán e inglés.

WLB-Spanish.png Este usuario es un traductor español para la Wikia Language Brigade.

Por ahora solo he traducido una página: SCP-1253

Benvinguts a tots

Soc Counter UAV. Soc administrador en una wikia, buròcrata en una i fundador en altra.

Parle espanyol, català i anglés.

WLB-Catalan.png Aquest usuari és un traductor català per la Wikia Language Brigade.

Per ara sols he traduït una pàgina: SCP-1253

Main languages/Lenguas principales/Llengües principals[]

WLB-Spanish.png ES | Spanish Brigadier
Este usuario es un Brigadier de Idioma para el idioma español.
Expand 
La Brigada de Idiomas de Wikia es un proyecto voluntario de usuarios de Wikia para ayudar a traducir sus comunidades de Wikia o la de los demás en los múltiples idiomas disponibles. Puedes pedir traducciones y correcciones a nuestros brigadieres (miembros del proyecto). Lee más acerca de nuestra historia en esta página.

Ser un miembro del proyecto: Ventajas

 • Somos un equipo activo y divertido con el cual te encantará trabajar.
 • Tu nombre estará “ahí afuera” y podrá atraer más contribuyentes a tu wiki.
 • Tus esfuerzos darán una oportunidad a las comunidades que necesitan una ayuda.

¡La Brigada de Idiomas de Wikia siempre busca nuevos miembros! Todo lo que tienes que hacer para unirte es poner tu nombre de usuario y nivel en el idioma en la lista de miembros de español o cualquier otro idioma. ¿Alguna otra pregunta? Lee nuestro FAQ o contacta con la líder del proyecto.

WLB-Catalan.png CA | Catalan Brigadier
Aquest usuari és un membre de la WLB que tradueix al català i/o des del català.
Expand 
La Brigada d’Idiomes de Wikia és un projecte voluntari d’usuaris de Wikia per ajudar a traduïr les seves comunitats de Wikia o la dels altres en moltes llengües disponibles. Pots demanar traduccions i correccions als nostres brigadistes (membres del projecte). Llegeix més sobre la nostra història en aquesta pàgina.

Ser un membre del projecte: avantatges

 • Som un equip actiu i divertit amb el qual t’agradarà treballar.
 • El teu nom sortirà “per allà” i pot atreure contribuidors per al teu propi wiki.
 • El teu esforç donarà oportunitats a les comunitats que necessiten un cop de mà.

La WLB sempre pot tenir membres extra! Tot el que et cal fer per unir-te és posar el teu nom d’usuari i el teu nivell d’idioma a la llista de membres en català o qualsevol idioma que desitgis traduïr. Alguna pregunta més? Contacta amb la líder del projecte.

Other languages/Otras lenguas/Altres lengües[]

WLB-English.png EN | English Brigadier
This user is a Wikia Language Brigadier for the English language.
Expand 
The Wikia Language Brigade is a voluntary project by Fandom users to help translate their own and other communities on fandom.com in the many available languages. You can request translations and corrections from our Brigadiers (project members). Read more of our background story on this page.

Being Project Member: Advantages

 • We're a fun and active team you'd definitely like working together with.
 • You get your name "out there" and may attract contributors for your own wiki.
 • Your effort will give chances to communities that need a helping hand.

The Wikia Language Brigade can always use extra members! All you need to do to join, is putting your username and language level on the memberlist for English or other languages. Any further questions? Read up on the FAQ or contact the project leader.

WLB-Russian.png RU | Russian translator
Этот участник — член Команды Переводчиков Викия, кто переводит с/на русский.
ОТКРЫТЬ 
Команда Переводчиков Викия — волонтёрский проект, основанный Викия, чтобы помогать участникам переводить контент их проектов для проектов на других языках. Вы можете запросить перевод у членов Команды (участников проекта). Загляните на страницу проекта, чтобы посмотреть, какие участники переводят с какого на какой языки, и оставьте ваш запрос на их странице или стене обсуждения.

Преимущества бытия участником этого проекта

 • Члены Команды будут выбирать именно ваши запросы на перевод
 • Здесь вы «сделаете себе имя» и, может, привлечете к себе на Викия новых участников
 • Ваши усилия помогут сообществам, нуждающимся в руке помощи

Команда Переводчиков Викия всегда нуждается в бо́льшем количестве участников! Все, что вам нужно, чтобы присоединиться, это вписать ваше имя и уровень знания языка на странице проекта под каждым из языков, с которого/на который вы хотели бы переводить. Еще остались вопросы? Свяжитесь с лидером проекта.

WLB-German.png DE | German translator
This user is a Wikia Language Brigadeer who translates to and/or from German.
EXPAND 
The Wikia Language Brigade is a voluntary project by Wikia users to help translate their own and other Wikia communities in the many available languages. You can request translations from our Brigadeers (project members). Check out the project page to see which users translate to/from what languages, and leave your request on their talk page or message wall.

Being Project Member: Advantages

 • Fellow Brigadeers will prioritize your translation requests.
 • You get your name "out there" and may attract contributors for your own wiki.
 • Your effort will give chances to communities that need a helping hand.

The Wikia Language Brigade can always use extra members! All you need to do to join, is putting your username and language level on the project page, under every language you are willing to translate. Any further questions? Contact the project leader.

Advertisement