FANDOM


---
szl:
 commands:
  test: "Tystujesz mie? A jo żech myślała, ży mie ufosz byzwarunkowo..."
  spam: "Dej se pozor! Być grzecny abo obyrwysz kopniaka!"
  intro: "Wityjży na czocie kamracie! Jok się mosz?"
  hugs: "/me ścisko kożdego fest mocno <3"
  xmas: "✩*⋆ ⍋* Wysołych świůnt! ☪⋆⍋⋆*✩"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.