FANDOM


Completed translations Josep Maria’s languages (EN → PL)
Checkmark Done — This request has been fully completed.
Big-en  →  WLB-PL

Wiki: w:c:community

Items: See text below.

Extra information: Please add the translation here, below the original text.

Signature: Josep Maria 22. (discussiócontribucions) 22:22, August 10, 2018 (UTC)

Text to translate Edit

My mother tongue is Catalan. İ have the C1 level of Portuguese. İ love languages, İ learn them during my free time. About Romanian İ got the B1 at the University of Alicante. Now İ study Russian at the Official School of Languages Barcelona-Drassanes, where İ obtained the A2 (of Russian). About İtalian and Occitan, İ have nothing official or have gone to any course, İ’ve learned them because they are easy. About Galician: in the same way as İtalian and Occitan, and İ also dated a Galician girl. İ studied English and French at school doing ESO, but İ haven’t continued and they’re the ones İ have the worst: written English İ know a lot (Babel-3), but the oral İ don’t understand anything. The same with French, but with Babel-1. And about Serbian, İ’m learning it: first İ studied it alone, but then İ started private lessons to learn more.

Tłumaczenie Edit

Moim językiem ojczystym jest kataloński. Mam poziom C1 w portugalskim. Kocham języki, uczę się ich w wolnym czasie. W rumuńskim zdobyłem poziom B1 na Uniwersytecie Alicante. Teraz uczę się rosyjskiego w Oficjalnej Szkole Języków w Barcelonie, gdzie zdobyłem poziom A2 (w rosyjskim). Co tyczy się włoskiego i oksytańskiego, nie mam nic oficjalnego ani nie chodziłem na żaden kurs, nauczyłem się ich, bo są łatwe. Co do galicyjskiego: podobnie jak z włoskim i oksytańskim, oraz spotykałem się z galicyjską dziewczyną. Angielskiego i francuskiego uczyłem się w szkole, ale nie kontynuowałem ich, więc znam je najgorzej: dobrze znam pisany angielski (poziom babel 3), ale nie rozumiem języka mówionego. Tak samo jest z francuskim, ale z poziomem babel 1. A co do serbskiego, uczę się go: najpierw uczyłem się sam, ale potem rozoocząłem prywatne lekcje by nauczyć się więcej.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.