FANDOM


WLB-MN MN | Mongolian translators
Монгол Улсын болон авсан Орчуулагч. Төвшин (Бабел), хүртээмж хэрэглэгчийн ард бичигдсэн байна.
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
байдал
Бабел
U-Available боломжтой U-Neutral гэзэг U-Busy завгүй U-Absent идэвхгүй
Babel-1 үндсэн Babel-2 сайн Babel-3 дэвшилттэй Babel-4 ойрын эх Babel-5 мэргэжилтэн Babel-N эх
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.