Esta páxina usarase para as mensaxes de Twitter desde @The_WLB que publicaranse co Twitter cando haxa novas solicitudes publicadas en Correct:Requests ou Translate:Requests. No caso das solicitudes de corrección, poremos un tweet, pero no caso das solicitudes de tradución, poremos un tweet no idioma de orixe e no idioma de destino.

Nota: tes que asegurarche de que a tradución da túa solicitude non supere 120 letras ou caracteres. Pola contra, non caberá nun tweet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.