FANDOM


Aquesta pàgina s'utilitzarà per als missatges de Twitter des de @The_WLB que es publicaran amb el Twitter quan hi hagi noves soŀlicituds publicades a Correct:Requests o Translate:Requests. En el cas de les soŀlicituds de correcció, posarem un tweet, però en el cas de les soŀlicituds de traducció, posarem un tweet en l'idioma d'origen i en l'idioma de destinació.

Nota: has d'assegurar-te que la traducció de la teva soŀlicitud no superi 120 lletres o caràcters. En cas contrari, no cabrà en un tweet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.