FANDOM


A terminoloxía a continuación son palabras que se usan en todo o wiki, específicas para a WLB. Algúns idiomas poden diferir lixeiramente da tradución literal, pero poderasche atopar as súas traducións aquí tamén. Se non estás de acordo acerca dos termos no teu propio idioma (galego ou outro), tes a opción de utilizar o Portal:Galego ou o portal específico do teu idioma para falar da mellora cos teus compañeiros usuarios.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.