FANDOM


Các ngôn ngữ:
Small-en Small-be Small-ca Small-de Small-el Small-es Small-fr Small-gl Small-it Small-ja Small-mo Small-ms Small-nl Small-oc Small-pl Small-pt-pt Small-pt-br Small-ro Small-ru Small-sr Small-trtr Small-uk Small-val Small-vi

Các lệnh MediaWiki, ở những wiki thông thường, chỉ có thể được chỉnh sửa bởi admin. Vì thế, chúng tôi sẽ không để cho ai cũng được tuỳ tiện chính sửa chúng, nhằm tránh tình trạng spam, phá hoại và các bản dịch tồi. Các lệnh này được xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo từng mã ngôn ngữ (với en (tiếng Anh) luôn là ngôn ngữ đầu tiên) và ở trong các từ khoá dưới những đầu đề được đặt theo lệnh MediaWiki thích hợp (những đầu đề này cũng đượoc xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Các bản dịch của các lệnh MediaWiki sẽ được đặt ở đây. Các admin sẽ kiểm tra trang này thường xuyên và sẽ tự kiểm tra các bản dịch này. Nếu những bản dịch này tốt, thì lệnh MediaWiki tương ứng sẽ được cập nhật. Nếu những bản dịch này tồi, thì bản chỉnh sửa hay bản dịch đó sẽ bị xoá.

Nếu không có admin nào cập nhật trang này hay trang MediaWiki sau khoảng 1-2 ngày (xin hãy kiên nhẫn và đợi ít nhất 24h!), họ chắc chắn đã không thấy bản chỉnh sửa của bạn. Nếu vậy, bạn nên gửi một tin nhắn trên tường (message wall) của họ.

Regular Sửa đổi

Templates Sửa đổi

SEE: I18n Template List

Request script Sửa đổi


See also Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.