FANDOM


De Vaandeldrager van de wiki is de persoon die verantwoordelijk is voor het Woord van de week wedstrijd. Ze hebben de leiding over het openen en sluiten van elk woorden, kondigen aan welk woord heeft gewonnen en verzamelen vertalingen. De pagina's hier beneden en hun subpagina's staan onder de supervisie van de Vaandeldrager:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.