FANDOM


Welcome to the Language Brigade Wiki sandbox!
This page exists so that you can practice editing or formatting (see Help:Editing) without changing any serious content. Feel free to try wiki editing out here first.
There is a tutorial on the Central (coordinating) Wikia that will step you through more of the things you can do. Wiki allow for rather complicated formatting. It can look overwhelming when you begin, but don't let it worry you. Just start with the basics... enter some text, and learn the other pieces as you go. Your content contributions are welcome and important. The wiki is a collaborative effort and others can help with formatting and other improvements.
Best wishes!


Bu sayfa tüm testler içindir.

Sandbox'a hoş geldiniz!

Bunu herkes düzenleyebilir.

Basit DüzenlemeEdit

Bir sayfayı düzenlemek için, genellikle sayfanın üst kısmına yakın bir yerde bulunan "düzenle" sekmesine tıklayın. Ardından, sayfadaki kutuyu düzenleyin. Bu sayfada, burada pratik yapabilirsiniz. Sadece pratik yapman için burada.

Boş bir satır paragraf ayrılmasını belirtir.

Bu sayfanın adını veya başlığını çift köşeli parantez içine koyarak başka bir sayfaya bağlantı verebilirsiniz. [[Main Page]], Main Page olur.

Basit BiçimlendirmeEdit

Tekrarlanan eşit (=) işaretleri arasına metin koyarak başlıklar oluşturun. Ne kadar =, başlık o kadar düşük seviyedir.

Her öğeyi yıldız işareti (*) ile başlatarak madde işaretli liste oluşturun

  • düzenleme hataları yapmak sorun değil
  • kaydetmeden önce çalışmanızı önizleyebilirsiniz
  • kaydettikten sonra bile, siz veya bir başkası daha iyi hale getirmek için yeniden düzenleyebilirsiniz

Vurgu için BiçimlendirmeEdit

Vurguyu biçimlendirmek için sözcüklerin veya ifadelerin çevresine tek tırnak işareti koyun.

''italik'' gibi iki tek tırnak işareti italik yaratacaktır.

'''kalın yazı''' gibi üç tek tırnak işareti kalın yazı oluşturacaktır.


Diğer şeyler...

HTML veya CSS formatlama komutlarını biliyorsanız, bu wikide de kullanılabilirler. Yararlı bir HTML komutu, satır sonu oluşturan <br />'dir.

Komutun neye benzediğini göstermek istiyorsanız, aslında komutu uygulamak yerine, onu nowiki komutuyla çevreleyin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.