Policies: GeneralMembershipRequestingReviewingChat
Các ngôn ngữ:
Tiếng Anh беларуская Tiếng Catalunya Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Galicia Tiếng Nhật Bản Tiếng Hà Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha русский Türkçetr українська Tiếng Việt

Những thể lệ dưới đây được áp dụng khi bạn yêu cầu ai đó dịch thuật, bất kể ở trang thảo luận (talk page) hay tường (message wall) của một thành viên nào đó, HAY trên các trang Yêu cầu dịch thuậtYêu cầu kiểm tra.

Các điều lệ chung[sửa mã nguồn]

 • Nếu trang đó có thể có nhiều ngôn ngữ hay có ngôn ngữ có nhiều biến thể, hãy chỉ rõ bạn muốn dùng ngôn ngữ nào.
 • Bạn có thể yêu cầu dịch một đoạn văn cụ thể nào đó, một trang wiki, một trang web, một bản tin, các chữ trong một hình ảnh, hay thông dịch trực tiếp như một thông dịch viên trên chat.
 • Dịch cả một wiki là một yêu cầu không khả thi.
 • Số liên kết tối đa trong một yêu cầu là 3.
  • Tuy nhiên, số này có thể thay đổi khi mỗi liên kết chỉ cần dịch vài từ (ví dụ một câu duy nhất, tên của một thần chú nào đó, ...).
 • Thành viên được nhờ có thể từ chối yêu cầu, bất kể họ có đặt trạng thái "sẵn sàng" hay không. Đừng thúc ép họ thực hiện yêu cầu của mình 
 • Tại yêu cầu dịch thuật , người dịch thuật phải ở babel cấp độ ≥ 1 ( thích hợp ở cấp độ ≥ 2 )
 • Tại Yêu cầu kiểm tra , người kiểm tra phải ở babel cấp độ  3 ( thích hợp cho cấp độ  4 )
 • Các Wikia được yêu cầu thực hiện , phải trên 30 ngày tuổi ( hoặc 60 ngày tuổi nếu người sáng lập = người yêu cầu )

Trên trang yêu cầu[sửa mã nguồn]

 • Xin vui lòng đặt một tựa đề mới cho mỗi yêu cầu mới.
 • Hãy kí tên bằng 4 dấu ngã: ~~~~.
 • Hãy nêu ngôn ngữ gốcngôn ngữ cần dịch sang tại phần đầu của yêu cầu của bạn.
 • Bạn có thể có nhiều yêu cầu đang được xử lí cùng một lúc, nhưng chỉ được phép yêu cầu 1 lần mỗi ngày.

Trên trang kiểm dịch[sửa mã nguồn]

 • Mỗi yêu cầu mới đều cần một tựa đề mới.
 • Vui lòng kí tên bằng 4 dấu ngã: ~~~~.
 • Các kiểm dịch viên phải có trình độ ngôn ngữ bậc cao (Cấp độ tiếng Anh: en-4, en-5 hoặc en-N).
 • Bạn có thể có nhiều yêu cầu đang được xử lí cùng một lúc, nhưng chỉ được phép yêu cầu 1 lần mỗi ngày.

Trên tường hoặc trang thảo luận[sửa mã nguồn]

 • Hãy đặt một tựa đề cụ thể.
 • Xin vui lòng diễn giải yêu cầu của bạn càng cụ thể càng tốt.
 • Xin hãy gửi một tin nhắn thân thiện nhất có thể.
 • Trên các trang thảo luận, hãy kí tên bằng 4 dấu ngã: ~~~~.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.