FANDOM


Esta es una llista alfabètica dels moderadors de chat de Language Brigade Wiki. En el chat, poden reconeixer-se per la bandera darrere del seu nom que indica la sua llengua o païs d'orige. No obstant, poden ser capaços de parlar més d'este idioma: no dubtes en visitar açò a continuació, o en w:Template:WLB.

Els moderadors de chat poden ser, pero no necessariament, millors que els demés en un idioma. Són elegits per a mantindre l'orde en la sala de chat i fer que els usuaris s'adherixen a la política. Ademés, lo més provable és que coneixquen la WLB i la sua wiki millor, i t'ajudaran en les tues preguntes o els teus dubtes.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.