FANDOM


A continuación hai algunhas regras en relación coas licenzas e os dereitos de autor, que tes que seguir:

  • O contido da WLB respecta CC-BY-SA 3.0.[1] Isto quere dicir que:
    • Es libre de modificar e compartir as traducións e correccións ao teu gusto pero,
    • Tes que gardar o contido compartido e editado baixo a mesma licenza e
    • Tes que atribuírnolo (p.e. nos wikis: nos sumarios de edición).
  • Segue os termos da licenza da Wikia.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.