FANDOM


Policies: GeneralMembershipRequestingReviewingChat
Các ngôn ngữ:
Small-en Small-be Small-ca Small-de Small-es Small-fr Small-gl Small-he Small-it Small-ja Small-nl Small-pl Small-pt-pt Small-ru Small-trtr Small-uk Small-vi
The text on this page is considered outdated. Please update this page accordingly with the English version, or with another version that is up to date. Remove this section when you're done. Thanks!

Phòng chat của Nhóm ngôn ngữ Wikia là phòng chat của wiki này. Vì thế, những điều khoản dưới đây chỉ áp dụng cho phòng chat nội bộ của wiki này và không có giá trị với những phòng chat của wiki khác, các phòng chat IRC và các phòng chat khác được thành lập bởi thành viên của Nhóm.

Các ngôn ngữ được cho phépSửa đổi

Bất kì ngôn ngữ nào cũng được cho phép tại phòng chat nếu nó thoả một trong các điều kiện dưới đây:

 • Có ít nhất một chat mod đang có mặt có thể nói được ngôn ngữ đó ở Cấp độ 2 hay cao hơn, HOẶC
 • Nhóm hiện có ít nhất 5 thành viên có thể nói được ngôn ngữ đó ở Cấp độ 2 hay cao hơn, HOẶC
 • Nhóm hiện có ít nhất 3 thành viên là người bản xứ của ngôn ngữ đó hoặc có thể dùng ngôn ngữ đó một cách chuyên nghiệp.

Như vậy, vào lần cuối cùng các thể lệ này được chỉnh sửa (lưu ý: chúng có thể hơi lỗi thời!), các ngôn ngữ được phép dùng trong phòng chat là:

List of allowed languages (last updated: tháng 3 12, 2016)

Small-beSmall-enSmall-caSmall-deSmall-esSmall-fiSmall-frSmall-hiSmall-itSmall-jaSmall-msSmall-nlSmall-noSmall-plSmall-ptSmall-ruSmall-svSmall-tlSmall-ukSmall-zh

Các hành vi cần cóSửa đổi

 • Đừng spam hay nói bằng all caps (đánh máy toàn bộ bằng chữ in hoa)
 • Không nói tục, chửi thề, dùng những ngôn từ khiêu khích hay thô lỗ.
 • Đừng đánh các dòng trống, các dòng chỉ có dấu chấm hoặc có nhiều emoticons.
 • Hãy tốt bụng và thân thiện với những người khác
 • Khi bàn chuyện riêng tư hãy vào Private Chat.
 • Không quảng cáo. Liên kết đến các wiki khác được chấp nhận, nhưng chỉ khi wiki đó có liên quan và còn hoạt động.
 • Các liên kết ngoài được chấp nhận, nhưng chỉ khi chúng không gián đoạn cuộc chat.
 • Hãy lắng nghe các chat mods.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.