Els administradors d’aquest wiki no tenen capacitats multilingües addicionals i no seran diferents dels moderadors de xat al nostre xat, però tenen permisos per a la codificació d’aquest wiki (noms de colors per als brigadistes, formularis de soŀlicituds de correcció/traducció) i disseny (sistema de canvi de disseny en funció d’un “continent” destacat).

Però a més, tenen drets addicionals al wiki de la Brigada d’Idiomes, com ara el bloqueig d’usuaris i poden esborrar i afegir idiomes addicionals a través de les pàgines de MediaWiki. D’altra banda, també faran que tots segueixin les nostres polítiques generals com les normes de soŀlicituds i revisions.

Per als moderadors, vés a Language Brigade Wiki:Moderators.