FANDOM


The text on this page is considered outdated. Please update this page accordingly with the English version, or with another version that is up to date. Remove this section when you're done. Thanks!
This page, or parts of it, are still untranslated. Please translate them to the appropriate language (Tagalog).

Para makasali, walang kang kailangang gawin bukod sa ilagay ang iyong impormasyon sa Template:WLB sa Komyunidad Sentral ng Wikia. Kailangan mong ilagay ang iyong pangalan, antas, at ang iyong aktibidad sa lahat ng wikang kaya mo (at pinapayagan mong) isalin. Sa ganitong paraan, maaring ikumpara ng mga tao ang (mga) wikang kanilang kailangan at matugma ang mga pangalan.

Ang paglagay ng sarili sa listahanEdit

Dahil ang template ay makikita lamang sa Source Mode, kakailanganin ng kaunting kaalaman sa coding para mailagay ang iyong pangalan sa listahan. Kailangan mong gamitin ang template na WLB-User, na bersyong blanko ng iyong nakikita, at mumukha siyang ganito:

{{WLB-user
|username =
|babel =
|status = }}

Una, ilalagay mo ang iyong pangalan: dapat ay isulat mo ito ng maayos at gumamit ng malalaking letra, dahil ang template ay case-sensitive. Halimbawa,

{{WLB-user
|username = Yatalu

Para naman sa antas (babel), may pagkahirap ito. Una sa lahat, kailangan mong malaman ang antas ng kaalaman mo sa wikang iyon at makalalagay ka ng bilang ayon sa sistema ng antas. Kahit na ang WLB template ay may simpleng deskripsyon, may mas detalyadong paliwanag sa likod nito, na maari mong basahin sa pahinang ito. Pero kunyariin natin na magaling magsalita ng Tagalog ang gumagamit, tutuloy ang halimbawa sa,

|babel = 4

At sa huli, kakailanganin mong ilagay ay iyong pagiging aktibo na Wiki Editor. Ito siguro ang pinaka-variable na elemento sa iyong template (Pasensya na at hindi ko maisalin ng maayos ang sugnay na ito), dahil baka gusto mong ilagay ang sarili mo sa "Nasa pagitan ng aktibo at abala/queue" (nagsasalin sa oras na iyon), "Abala/busy" (walang oras na magsalin), o "Hindi Aktibo" (maliwanag na explanasyon naman siguro). Pero siguro naman ilalagay mo na ika'y laging aktibo sa pagsalin, isulat mo ay,

|status = available}}

Mga tipEdit

Kung hindi ka kumportable sa pag-edit ng coding, ito ang mga tip na maaring makatulong sa iyo habang nasa proseso ka:

  • Ang i-edit mo ay ang parte (seksyon) lamang ng iyong wika, at huwag ang buong pahina, para mai-save mo sa gitna (Hindi ko muli maisalin ng tama)
  • Sundan mo ang bawat halimbawa at tingnan mo kung paano nakumpleto ng ibang tao ang gawaing ito
  • Gamitin mo ang "Preview mode" bago mo isumite ang iyong edit, para makita kung tama ang lahat bago isumite ang iyong mga pagbago sa pahina.

Ang Wikia ng Pilipinas Edit

Kung isa kang ingles o manlalakbay na gusto matuto o malaman kung ano ang ginagawa ng mga editors sa Pilipinas. may wikia tungkol nito. Ang inyong magiging edit ay sana makabuluhan at ang importante mag-enjoy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.