Καλώς Ήρθατε στο Γλωσσική Ταξιαρχία Wiki

Η Γλωσσική Ταξιαρχία Wiki είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που λειτουργεί σε κλίμακα wikifarm για να βοηθήσει με τις μεταφράσεις και τη βελτίωση των γλωσσών για διάφορα άρθρα. Αυτό το wiki είναι πολύγλωσσο, και ελπίζουμε ότι κάθε σελίδα θα είναι διαθέσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Ο/Η κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη γλώσσα στην οποία διαβάζει τα άρθρα, πηγαίνοντας στις προτιμήσεις του προφίλ του/της.Εισαγωγή

Για αυτό το wiki

Περισσότερες πληροφορίες

Big-el.png EL | Greek translators
Translators to and from Greek. Level (babel) and availability are written behind the username.
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
κατάσταση
βαβέλ
U-Available.png διαθέσιμος U-Neutral.png στην ουρά U-Busy.png κατειλημμένος U-Absent.png αδρανής
Babel-1.png βασικός Babel-2.png μέσος Babel-3.png προχωρημένος Babel-4.png σχεδόν μητρική Babel-5.png επαγγελματίας Babel-N.png μητρική γλώσσα


Project-Wiktionary.png
Project-Translatewiki.png
Project-Omegawiki.png


Ανακοινώσεις

  • Και για τους αναγνώστες αλλά και για τα μέλη, αυτό το wiki μεταφράζεται σε όσες περισσότερες γλώσσες είναι δυνατόν. Αν δείτε οποιαδήποτε σελίδα που δεν έχει μεταφραστεί σε μια γλώσσα που μπορείτε να προσθέσετε, μπορείτε να προσθέσετε τη σελίδα.
  • Έχουμε περισσότερα από 300 μέλη που, σε συνδυασμό, μιλούν περισσότερες από 50 γλώσσες! Εκτός από το περιβάλλον αυτού του wiki, έχουν ολοκληρώσει 209 μεταφράσεις και 39 διορθώσεις.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ελληνική πύλη για να βρείτε αιτήσεις μεταφράσεων ή διορθώσεων σε/για Ελληνικά, για να συνδεθείτε με άλλους Έλληνες χρήστες και για να διαιρεθεί το φόρτο εργασίας των αιτήσεων.
Autumn landscape.png


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.