Language Brigade Wiki

Editing

Category:CA-català

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{box
+
<div class="templateheader"><h3>'''Pàgines catalanes en aquest wiki'''</h3></div>
|title = Pàgines catalanes en aquest wiki
+
<div style="color:#333; background:#DCD7D2; padding:0.3em; border:2px solid #0E0E0E; border-radius: 0px 0px 3px 3px;">Aquesta categoria inclou totes les pàgines de contingut en català en aquest wiki. Per a una descripció més organitzada, o per posar-te en contacte amb els teus companys de la Brigada d'Idiomes en català, vés a '''[[Portal:Català]]'''.</div>
|body = Aquesta categoria inclou totes les pàgines de contingut en català en aquest wiki. Per a una descripció més organitzada, o per posar-te en contacte amb els teus companys de la Brigada d'Idiomes en català, vés a '''[[Portal:Català]]'''.}}
 
 
[[Category:Languages]]
 
[[Category:Languages]]
  Loading editor