FANDOM


Systym Babel zostoł zaczyrpnynty ze Wikipydjo:Babel, kaj słůży ůŏkryślyniu poziŏmu zaawansowania godania używacza. Uczystnycy projekta mogą ůŏkreślić swój poziŏm godki wydůg uznona, ale mogą take posłůżić się ponyższemy wytycznymi.

Możysz take ůpomnyć się o zmiana czygoś poziŏmu zaawansowania godki na zajcie Testimonials abo na taba Yatalu. Twej poziŏm powinyn być zgodny z wymaganiami oraz być bŏrdzyj reprezantotywny dla tich, kery wstůmpili z wniůskym o tłumŏczynie bŏńć poprŏwa.

Poziŏm 0

 • Ni godosz nic w tyj godce.
 • Ni yesteś tyla dobry, ażeby zakwalifokŏwoć się do poziŏmu 1.

Pozrŏr: jeśli dla danej godki nie ma żŏdnego tłumaczynio, nie trzeba umieszczać swŏjej nazwy używacza z babel = 0 w Szablon:WLB.

Poziŏm 1

 • Posiodosz podstawowa wydza o tej godce.
 • Rozůmysz podstawowy syns zajty kerej czytŏsz.
 • Rozůmysz proste pytŏnia i ůmysz na nie ůŏdpowiedzieć.
 • Nie ystyś w stŏnie napisać dłuższyj ůŏdpowiedzy w tej godce.

Poziŏm 2

 • Rozůmysz sporo rzeyczy i dysponujysz bogŏtym słŏwnictwym.
 • Rozůmysz ůŏgólny syns i sporo szczegółůw w zajcie, kerej czytŏsz.
 • Potrofisz napisŏć dłůższo wypowydź, ale popeůniosz byki gramatyczne, ůŏrtograficzne i składniowe.
 • Potrŏfisz przetłůmoczyć wynkszość zajty, ale czasami poczebůysz słŏwnika.

Poziŏm 3

 • Posłůgujysz się bygle tą godkom.
 • Byz problymu rozůmysz wszelake zagadnynia spozatechnyczne.
 • Możysz popełnioć drobne byki gramartyczne, ůŏrtograficzne i składniowe.
 • Nie rozůmysz godki potocznyj i idiomůw.
 • Ysteś w stonie napisoć zajta w yncyklopydycznym stylu.

Poziŏm 4

 • Posłůguysz sie tą godką prawie tak dobrze, jak wyształcůny ůŏjczysty godocz.
 • Nie popyłniosz (prawe nigdy abo wcŏle) byków gramatycznych, ůŏrtograficznych i składniowych.
 • Możysz nie rozůmyć niektůrych wyrŏżyń potocznych.
 • Nie poczebůjysz słownyka, pŏniewoż samodzielnie rozůmysz zajta o tematyce technicznyj.

Poziŏm 5

 • Posiodosz duże umyjyntności godania i rozůmysz godka techniczno.
 • Używosz tej godki w robocie (intyrpretator, tłůmocz, rechtůr).

Poziŏm N (ůŏjczysty)

 • To yst Twoja ůŏjczystko godka.
 • Grůntowny znasz ta godka, w tym godka potoczno i idiomy.
 • używŏsz/używŏłeś tej godki codziennie.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.