FANDOM


The text on this page is considered outdated. Please update this page accordingly with the English version, or with another version that is up to date. Remove this section when you're done. Thanks!
This page, or parts of it, are still untranslated. Please translate them to the appropriate language (Silesian).

Systym Babel zostoł zaczyrpnynty ze Wikipydjo:Babel, kaj słůży ůŏkryślyniu poziŏmu zaawansowania godania używacza. Uczystnycy projekta mogą ůŏkreślić swój poziŏm godki wydůg uznona, ale mogą take posłůżić się ponyższemy wytycznymi.

Możysz take ůpomnyć się o zmiana czygoś poziŏmu zaawansowania godki na zajcie Guestbook abo na taba Yatalu. Twej poziŏm powinyn być zgodny z wymaganiami oraz być bŏrdzyj reprezantotywny dla tich, kery wstůmpili z wniůskym o tłumŏczynie bŏńć poprŏwa.

Babel-0 Babel-1 Babel-2 Babel-3 Babel-4 Babel-5 Babel-N

Poziŏm 0 Edit

 • Ni godosz nic w tyj godce.
 • Ni yesteś tyla dobry, ażeby zakwalifokŏwoć się do poziŏmu 1.

Pozrŏr: jeśli dla danej godki nie ma żŏdnego tłumaczynio, nie trzeba umieszczać swŏjej nazwy używacza z babel = 0 w Szablon:WLB.

Poziŏm 1 Edit

 • Posiodosz podstawowa wydza o tej godce.
 • Rozůmysz podstawowy syns zajty kerej czytŏsz.
 • Rozůmysz proste pytŏnia i ůmysz na nie ůŏdpowiedzieć.
 • Nie ystyś w stŏnie napisać dłuższyj ůŏdpowiedzy w tej godce.

Poziŏm 2 Edit

 • Rozůmysz sporo rzeyczy i dysponujysz bogŏtym słŏwnictwym.
 • Rozůmysz ůŏgólny syns i sporo szczegółůw w zajcie, kerej czytŏsz.
 • Potrofisz napisŏć dłůższo wypowydź, ale popeůniosz byki gramatyczne, ůŏrtograficzne i składniowe.
 • Potrŏfisz przetłůmoczyć wynkszość zajty, ale czasami poczebůysz słŏwnika.

Poziŏm 3 Edit

 • Posłůgujysz się bygle tą godkom.
 • Byz problymu rozůmysz wszelake zagadnynia spozatechnyczne.
 • Możysz popełnioć drobne byki gramartyczne, ůŏrtograficzne i składniowe.
 • Nie rozůmysz godki potocznyj i idiomůw.
 • Ysteś w stonie napisoć zajta w yncyklopydycznym stylu.

Poziŏm 4 Edit

 • Posłůguysz sie tą godką prawie tak dobrze, jak wyształcůny ůŏjczysty godocz.
 • Nie popyłniosz (prawe nigdy abo wcŏle) byków gramatycznych, ůŏrtograficznych i składniowych.
 • Możysz nie rozůmyć niektůrych wyrŏżyń potocznych.
 • Nie poczebůjysz słownyka, pŏniewoż samodzielnie rozůmysz zajta o tematyce technicznyj.

Poziŏm 5 Edit

 • Posiodosz duże umyjyntności godania i rozůmysz godka techniczno.
 • Używosz tej godki w robocie (intyrpretator, tłůmocz, rechtůr).

Note: you are highly probable to be asked if this is legit, if you indicate this babel level.

Poziŏm N (ůŏjczysty) Edit

 • To yst Twoja ůŏjczystko godka.
 • Grůntowny znasz ta godka, w tym godka potoczno i idiomy.
 • używŏsz/używŏłeś tej godki codziennie.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.