FANDOM


This page, or parts of it, are still untranslated. Please translate them to the appropriate language (Polish).

System babel został zaczerpnięty z Wikipedia:Babel, gdzie służy określeniu poziomu zaawansowania językowego użytkowników. Uczestnicy projektu mogą określić swój poziom językowy według uznania, ale mogą także posłużyć się poniższymi wytycznymi.

Możesz również zwrócić się o zmianę czyjegoś poziomu zaawansowania językowego na stronie Guestbook, bądź na tablicy Yatalu. Twój poziom powinien być zgodny z wymaganiami oraz być bardziej reprezentatywny dla tych, którzy wystąpili z wnioskiem o tłumaczenie lub poprawę.

Babel-0 Babel-1 Babel-2 Babel-3 Babel-4 Babel-5 Babel-N

Poziom 0 Edit

 • Nie mówisz w tym języku.
 • Nie jesteś na tyle biegły, aby zakwalifikować się do poziomu 1.

Uwaga: jeśli dla danego języka nie ma żadnego tłumacza, nie trzeba umieszczać swojej nazwy użytkownika z babel = 0 w Szablon:WLB.

Poziom 1 Edit

 • Posiadasz podstawową wiedzę o języku.
 • Rozumiesz ogólny sens artykułu, który czytasz.
 • Rozumiesz proste pytania i jesteś w stanie na nie odpowiedzieć.
 • Nie jesteś w stanie napisać dłuższej wypowiedzi w tym języku.

Poziom 2 Edit

 • Rozumiesz sporo rzeczy i dysponujesz bogatym słownictwem.
 • Rozumiesz ogólny sens i sporo szczegółów w artykule, który czytasz.
 • Potrafisz napisać dłuższą wypowiedź w danym języku, ale popełniasz błędy gramatyczne, ortograficzne i składniowe.
 • Najprawdopodobniej masz problem z pisaniem encyklopedycznym stylem.
 • Potrafisz przetłumaczyć większość artykułu, lecz czasami potrzebujesz słownika.

Poziom 3 Edit

 • Posługujesz się biegle tym językiem.
 • Bez problemu rozumiesz wszelkie zagadnienia spozatechniczne.
 • Możesz popełniać drobne błędy gramatyczne, ortograficzne i składniowe.
 • Nie rozumiesz mowy potocznej i idiomów (chyba, że są często używane).
 • Jesteś w stanie napisać artykuł w encyklopedycznym stylu.

Poziom 4 Edit

 • Posługujesz się językiem prawie tak dobrze, jak wykształcony native speaker.
 • Nie popełniasz (prawie nigdy lub w ogóle) żadnych błędów gramatycznych, ortograficznych i składniowych.
 • Możesz nie rozumieć niektórych wyrażeń potocznych.
 • Nie potrzebujesz słownika, ponieważ samodzielnie rozumiesz artykuły o tematyce technicznej.

Poziom 5 Edit

 • Posiadasz duże umiejętności językowe i rozumiesz język techniczny.
 • Używasz tego języka w zawodzie (interpretator, tłumacz, nauczyciel).

Uwaga: prawdopodobnie zostaniesz zapytany o podstawy wyboru tego poziomu babel.

Poziom N (ojczysty) Edit

 • Ten język jest twoim ojczystym.
 • Gruntowanie znasz ten język, w tym mowę potoczną i idiomy.
 • Używasz/używałeś tego języka codziennie.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.