FANDOM


מערכת "כישורי השפה" מגיעה ממערכת כישורי השפה של ויקיפדיה, אשר מצביעה על רמת השליטה בשפה של משתמש מסוים. לרשות בריגדיריים לבחור בכישורי שפה לשפותיהם כאשר הם מצטרפים לפרויקט, אך מומלץ להם לקרוא את ההסברים הבאים.

למעט החלטה אישית של המשתמש, תמיד אפשרי להעלות בקשה לתיקון רמת כישורי השפה דרך ספר האורחים או על קיר הודעות של מנהל. זאת כדי להבטיח את רמת העקביות של כישורי השפה בין משתמשינו וכדי שיהיו יותר מדריכות ועקביות כאשר מעלים בקשה לתרגומים או לתיקונים.

Babel-0 Babel-1 Babel-2 Babel-3 Babel-4 Babel-5 Babel-N

רמה 0Edit

Babel-0
 • אתה לא דובר של השפה בשום צורה
 • אתה לא בקיא ו/או מיומן מספיק לרמה 1

שים לב: אין צורך בשימוש כישור שפה זה כל עוד יש מתרגם זמין. babel = 0 in w:Template:WLB.

רמה 1Edit

Babel-1
 • ברשותך ידע בסיסי של השפה.
 • כאשר אתה קורא כתבה, תוכל להבין את הרעיון המרכזי של הכתבה.
 • ביכולתך להביר את המסר שלך לצד השני ולענות על שאלות פשוטות.
 • אין ביכולתך לכתוב כתבות רהוטות בשפה.

רמה 2Edit

Babel-2
 • ברשותך הבנה טובה של השפה ואוצר מילים סביר.
 • תצליח להבין את הרעיון המרכזי וכמות סבירה של פרטים כשאתה קורא כתבה.
 • אתה מסוגל לכתוב בשפה, אך תטעה בדקדוק, איות ותחביר.
 • ייתכן שתמצא קושי כשתנסה לכתוב בסגנון אנציקלופדי.
 • ביכולתך לתרגם כמות נכבדת של כתבות, עם עזרת מילון בעת הצורך.

רמה 3Edit

Babel-3
 • אתה מדבר ברמה שוטפת את השפה.
 • ביכולתך להבין מושגים אי-טכניים בלי הרבה מאמץ.
 • יתכן שתטעה במקצת בדקדוק, איות ותחביר.
 • בדרך כלל לא תבין ביטויים (אלא אם כן השימוש בהם נפוץ) וצורות דיבור בלתי-פורמליות.
 • ביכולתך לכתוב כתבות אנציקלופדיות.

רמה 4Edit

Babel-4
 • מיומנותך בשפה דומה או קרובה לרמתו של דובר שפת אם משכיל.
 • אתה כמעט אף פעם לא תטעה בדקדוק, איות ותחביר.
 • אולי לא תבין מספר צורות דיבור בלתי-פורמליות.
 • אינך זקוק למילון, אלא אם כן זאת בשביל מושגים אי-טכניים.

רמה 5Edit

Babel-5
 • רמת המיומנות שלך גבוהה וביכולתך להבין את השפה גם כשהיא טכנית.
 • מקצועך עוסק בשפה בין אם אתה מתרגם, פרשן או מורה.

שים לב:סביר להניח שיבקשו ממך להוכיח ולהצדיק את הבחירה ברמה 5

רמת שפת אםEdit

Babel-N
 • שפה זו היא שפתך אמך.
 • יש לך שליטה חזקה בשפה כולל ביטויים וצורות דיבור בלתי-פורמליות.
 • אתה משתמש/השתמשת בשפה זו בכל יום.

מסמך זה כתוב בלשון זכר אך ורק מטעמי נוחות ופונה לכל המינים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.